Kurzy němčiny pro středně pokročilé Praha


Všechny jazykové kurzy němčiny s rodilými mluvčími

Výuka němčiny v Praze 3

Po kurzech úrovni B1.1 - B1.4 budete schopní
 • rozumět hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkáváte v práci, ve škole, ve volném čase atd
 • umět si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluvíte
 • umět napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znáte nebo která Vás osobně zajímají
 • popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umět stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány

 • Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

  POROZUMĚNÍ


  Čtení
  Na úrovni B1 rozumíte textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k vaší práci či škole. Rozumíte popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

  Poslech
  Se znalostmi na úrovni B1 rozumíte hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkáváte v práci, ve škole či ve volném čase. Rozumíte smyslům mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi vašeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

  MLUVENÍ


  Ústní interakce
  Umíte si poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Dokážete se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou vám známa, o něž se zajímáte nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

  Samostatný ústní projev
  Na úrovni B1 umíte jednoduchým způsobem spojovat fráze, abyste popsal/a své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umíte stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Zvládnete vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

  PSANÍ


  Písemný projev
  Umíte napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře znáte nebo která vás osobně zajímají. Bez problémů napíšete osobní dopisy popisující osobní zážitky a dojmy.

  Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.