Kurzy němčiny pro začátečníky Praha


Všechny jazykové kurzy němčiny s rodilými mluvčími

Výuka němčiny v Praze 3

Po kurzech úrovni A1.1 - A1.4 budete schopní
 • rozumět známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám
 • umět tyto výrazy a fráze používat
 • umět představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, - a na podobné otázky umět odpovídat
 • se domluvit jednoduchým způsobem, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten pomoci

 • Pro konkrétnější určení a ohodnocení své úrovně využijte níže popsané informace:

  POROZUMĚNÍ


  Čtení
  Se znalostmi na úrovni A1 rozumíte známým slovům a velmi jednoduchým větám, například na plakátech, vývěskách nebo v katalozích.

  Poslech
  Pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně, tak rozumíte základním slovům a zcela základním frázím týkajících se vaší osoby, rodiny a bezprostředního okolí.

  MLUVENÍ


  Ústní interakce
  Se znalostmi na úrovni A1 se umíte jednoduchým způsobem domluvit, je-li váš partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat. Umíte klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají vašich základních potřeb.

  Samostatný ústní projev
  Na úrovni A1 zvládnete jednoduchými frázemi popsat lidi, které znáte, a stejně tak místo, kde žijete.

  PSANÍ


  Písemný projev
  Umíte napsat jednoduchý a stručný text na pohlednici (např. pozdrav z dovolené). Zvládnete vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, např. své jméno, státní příslušnost a adresu při přihlašování v hotelu.

  Zdroj: Společný evropský referenční rámec pro jazyky: jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. 1. české vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002, xviii, 267 s. ISBN 80-244-0404-4.