Kurzy němčiny Praha


Všechny jazykové kurzy němčiny s rodilými mluvčími

Výuka němčiny v Praze 3

Obchodní podmínky

pro kurzy němčiny

1. Všeobecná ustanovení
 • Přihlášením do kurzu němčiny získává student právo na služby, které jsou uvedeny na webové stránce.
 • Obchodní podmínky se vztahují na všechny otevřené jazykové kurzy němčiny pro veřejnost.
 • Přihlášení do kurzu němčiny probíhá on-line přes webovou stránku.


 • 2. Platební podmínky
 • Kurzovné je splatné převodem, nebo vybranými benefitními poukázkami (Sodexo nebo benefity.cz).


 • 3. Záruční a stornovací podmínky
 • Nebude-li škola moci příslušný kurz němčiny realizovat, obdrží student zpět kurzovné v plné výši. O zrušení plánovaného kurzu škola studenta uvědomí nejpozději 48 hodin před plánovaným zahájením kurzu.
 • Neuskuteční-li se část lekcí, má student nárok na odpovídající posun ukončení kurzu němčiny.
 • Student má právo před zahájením kurzu zrušit kurz bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne přihlášky. V tom případě má student nárok na vrácení kurzovného v plné výši. Nevztahuje se to na kurzy hrazené benefitními zaměstnaneckými poukázkami (Sodexo a benefity.cz)
 • Po zahájení kurzu němčiny není možné přihlášku stornovat, pouze z vážných zdravotních důvodů. Tyto musí být doloženy potvrzením od lékaře..
 • Zmeškané hodiny nedají se převést do následujícího výukového cyklu.